DỰ ÁN EB-5 LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA CHÍNH PHỦ
CUNG CẤP GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐỘC ĐÁO DÀNH CHO CÁC DỰ ÁN ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Dự Án SEPTA
Xây Dựng Tương Lai
ĐƠN I-526 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Dự Án SEPTA
Xây Dựng Tương Lai
ĐƠN I-526 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

 • Tổng Kinh Phí: $809 Triệu USD
 • Vốn Đầu Tư EB-5: $300 Triệu USD
 • Tác Động Kinh Tế: Tạo ra 8,468 Việc Làm
 • Tài Liệu Dự Án Đã Được USCIS Phê Duyệt

Dự Án Ptc
Xây Dựng & Sửa Chữa Quốc Lộ
ĐƠN I-924 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Dự Án Ptc
Xây Dựng & Sửa Chữa Quốc Lộ
ĐƠN I-924 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

 • Tổng Kinh Phí: $1.75 Tỷ USD
 • Vốn Đầu Tư EB-5: $800 Triệu USD
 • Tác Động Kinh Tế: Tạo Ra 23,170 Việc Làm
 • Tài Liệu Dự Án Đã Được USCIS Phê Duyệt

Dự Án Cầu Nối Quốc Lộ
Pennsylvania & Xa Lộ I-95
Đơn I-526 Đã Được Phê Duyệt
HOÀN TẤT HUY ĐỘNG VỐN

Dự Án Cầu Nối Quốc Lộ
Pennsylvania & Xa Lộ I-95
Đơn I-526 Đã Được Phê Duyệt
HOÀN TẤT HUY ĐỘNG VỐN

 • Tổng Kinh Phí: $416 Triệu USD
 • Vốn Đầu Tư EB-5: $200 Triệu USD
 • Tác Động Kinh Tế: Tạo Ra 5,368 Việc Làm
 • Tài Liệu Dự Án Đã Được USCIS Phê Duyệt

Dự Án EB-5 Của DVRC

Các dự án EB-5 của DVRC có liên quan đến cơ sở hạ tầng của chính phủ thông qua sự hợp tác với các cơ quan giao thông vận chuyển địa phương tại tiểu bang Pennsylvania. DVRC đã hợp tác với Trụ Sở Thuế Vận Hành Tiểu Bang Pennsylvania (PTC), cơ quan chính quyền trông coi các trạm thu thuế tại tiểu bang Pennsylvania, và Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Vùng Đông Nam Tiểu Bang Pennsylvania (SEPTA), công ty quản lý tất cả phương tiện giao thông công cộng tại vùng Đông Nam Tiểu Bang Pennsylvania.

PTC I76

Dự Án Ptc Xây Dựng & Sửa Chữa QUỐC Lộ
ĐƠN I-924 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Dự án PTC Xây Dựng & Sửa Chữa Quốc Lộ có tổng kinh phí lên đến $1.75 tỷ USD, dùng vào việc thiết kế và tu sửa 130 dặm đường của Quốc Lộ Pennsylvania, đường quốc lộ thu thuế lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ. Dự án xây dựng rất cần thiết này sẽ giúp cải tiến việc đi lại dành cho người lái xe trong toàn tiểu bang Pennsylvania, thúc đẩy hiệu quả giao thông cùng với sự tác động tích cực lên nền kinh tế của địa phương bằng cách tạo ra hơn 23,000 việc làm.

Dự án PTC Xây Dựng & Sửa Chữa Quốc Lộ là bước khởi đầu của kế hoạch xây dựng lại toàn bộ hệ thống xa lộ thu thuế thông qua việc tu sửa lại nhiều phân đoạn của Quốc Lộ Pennsylvania đã được xây dựng hơn 60 năm qua, công trình bao gồm việc xây dựng cầu nối mới giữa các xa lộ, tu sửa và mở rộng đường quốc lộ hiện tại. Tất cả các công trình xây dựng, sau khi hoàn tất, sẽ mang lại sự vận chuyển giao thông an toàn và hiệu quả hơn cho hành khách sử dụng đường quốc lộ. Mặt đường và phần nền phía dưới sẽ được phá bỏ và thay thế bằng nguyên liệu mới hoàn toàn. Đường cao tốc hiện tại với bốn làn xe chạy sẽ được thay thế bởi đường cao tốc mới với 6 làn xe, mỗi làn xe rộng khoảng 3.66 mét. Tất cả các khía cạnh khác của đường quốc lộ cũng sẽ được thay thế bao gồm đèn đường, rào cản, tường chắn tiếng ồn, và hệ thống cống thoát nước. Để thích ứng với các công trình xây dựng, một số cầu vượt trên cao và đường hầm sẽ được thay thế, các trạm thu phí vận hành mới cũng sẽ được xây dựng khi cần thiết.

DVRC có trách nhiệm huy động $800 triệu USD vốn từ các nhà đầu tư EB-5 cho Dự Án PTC Xây Dựng & Sửa Chữa Quốc Lộ.

SEPTA logo

Dự Án Septa Xây Dựng Tương Lai
ĐƠN I-526 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Cơ Quan Giao Thông Công Cộng Vùng Đông Nam Tiểu Bang Pennsylvania (SEPTA) là hệ thống giao thông công cộng được xếp hạng lớn thứ sáu của Hoa Kỳ. SEPTA vận chuyển 80% số người lao động tại trung tâm thành phố đến nơi làm việc hàng ngày. Trong năm 2012, SEPTA có dự án EB-5 lớn nhất và thành công nhất tính đến thời điểm đó, huy động được $175 triệu USD vốn đầu tư EB-5 và 100% đơn I-526 của các nhà đầu tư EB-5 đã được phê duyệt.

Dự án SEPTA Xây Dựng Tương Lai có tổng kinh phí lên đến $809 triệu USD để sử dụng vào việc phát triển, xây dựng, và thu mua một hệ thống máy móc và trang bị được kết hợp để cải tạo hệ thống giao thông công cộng của SEPTA, đồng thời tạo ra hơn 8,400 việc làm mới cho nền kinh tế của địa phương. Những công trình xây dựng và thay đổi bao gồm việc trùng tu nhà ga tại Tòa Thị Chính Thành Phố, phục hồi tuyến xe điện từ Elwyn đến Wawa, tu sửa các trạm điện, mở rộng xưởng sửa chữa Frazer Yard và thu mua đầu máy & toa xe điện mới. Mục tiêu của dự án này là mang lại các dịch vụ giao thông công cộng an toàn, đáng tin cậy, bền vững, và tiện lợi cho các hành khách, góp phần xây dựng nền kinh tế bền vững cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

DVRC có trách nhiệm huy động $300 triệu USD vốn từ các nhà đầu tư EB-5 cho dự án SEPTA Xây Dựng Tương Lai.

PTC i95 logo

Dự Án Cầu Nối Quốc Lộ
Pennsylvania & Xa Lộ I-95
Đơn I-526 Đã Được Phê Duyệt
HOÀN TẤT HUY ĐỘNG VỐN

Trụ Sở Thuế Vận Hành Tiểu Bang Pennsylvania (PTC) là một cơ quan chính phủ được sáng lập vào năm 1937 để quản lý các trạm thu thuế trên đường xa lộ trong tiểu bang Pennsylvania. PTC là tổ chức phát hành trái phiếu đô thị tích cực nhất tại tiểu bang Pennsylvania. Quốc lộ Pennsylvania là đường xa lộ thu thuế lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ.

DVRC đã hợp tác với PTC để phát triển dự án EB-5 đầu tiên vào năm 2014 và đã huy động được $200 triệu vốn đầu tư EB-5 để xây dựng cầu nối cao cấp giữa Quốc Lộ Pennsylvania và Xa Lộ Xuyên Bang I-95. Dự án này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ chính quyền các cấp vì hơn 5,300 việc làm ổn định sẽ được tạo ra cùng với sự tác động tích cực lên nền kinh tế của tiểu bang Pennsylvania và những khu vực lân cận. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của PTC, DVRC đã hoàn thành việc huy động vốn cần thiết cho dự án từ 400 nhà đầu tư trong vòng 10 tháng.

Tìm Hiểu Thêm Thông Tin Về Dvrc & Các Dự Án

Trung Tâm Khu Vực Delaware Valley (DVRC)

Trung Tâm Khu Vực Delaware Valley (DVRC) hoạt động dựa vào kết cấu của một “trung tâm khu vực” được đề ra bởi Chương Trình Di Trú EB-5 Dành Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài, với mục đích đầu tư vốn tài chính nước ngoài vào các dự án cơ sở hạ tầng có sức ảnh hưởng lớn đến các khu vực địa phương.

Các dự án của DVRC nằm trong khu vực thống kê đô thị Delaware Valley, còn được biết đến bằng tên gọi khu vực Philadelphia-Camden-Wilmington hoặc Pennsylvania-New Jersey-Delaware-Maryland. Delaware Valley là khu đô thị lớn thứ sáu tại Hoa Kỳ. Dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 2010, tổng dân số của Delaware Valley lên đến 6.1 triệu người.

Dự án đầu tiên của DVRC huy động được $200 triệu USD từ các nhà đầu tư EB-5 để xây dựng cầu nối Quốc Lộ Pennsylvania và Xa Lộ Xuyên Bang I-95, tạo ra sự kết nối trực tiếp và tiện lợi giữa hai xa lộ lớn dành cho người lái xe.

Trong thời gian tới, DVRC sẽ tiếp tục tập trung vào việc hợp tác với các cơ quan chính phủ để cung cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng.

Tiêu Chuẩn Của Dự Án

Tiêu Chuẩn Của Dự Án

Để được xem xét, các dự án trong tương lai phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do DVRC đưa ra. DVRC sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chính phủ trong những dự án cơ sở hạ tầng (giao thông công cộng, đường vận chuyển và cầu đi lại) để tạo ra việc làm và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế khu vực đô thị Delaware Valley nói riêng và Hoa Kỳ nói chung.

Được Quản Lý Bởi Một Đội Ngũ
Chuyên Viên Với Nhiều Năm
Kinh Nghiệm Trong Ngành
Tài Chính, Di Trú, Và Pháp Lý

Được Quản Lý Bởi Một Đội Ngũ
Chuyên Viên Với Nhiều Năm
Kinh Nghiệm Trong Ngành
Tài Chính, Di Trú, Và Pháp Lý

Hai đối tác chính của chúng tôi có tổng cộng hơn 26 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý đầu tư và từng làm việc cho những công ty tài chính danh tiếng nhất. Điểm mạnh và chuyên môn của DVRC nằm trong những dự án cao cấp mà chúng tôi có thể mang đến cho các nhà đầu tư EB-5.

Dự Án Cơ Sở Hạ Tầng
Của Chính Phủ

Dự Án Cơ Sở Hạ Tầng
Của Chính Phủ

Chúng tôi chỉ tập trung vào các dự án có liên quan 100% đến cơ sở hạ tầng của các cơ quan chính phủ.

Chương Trình Di Trú Eb-5 Dành Cho Nhà Đầu Tư

Thông Tin Về
Chương Trình Eb-5

Chương trình EB-5 cho phép một người nước ngoài và các thành viên trong gia đình đến sinh sống tại Hoa Kỳ với điều kiện phải đầu tư $500,000 USD vào vùng nông thôn hoặc các địa phương có tỷ lệ thất nghiệp cao và tạo ra hoặc cứu vãn 10 công ăn việc làm tại Hoa Kỳ.

Quá Trình Eb-5

flow chart - vietnamese

Các Ưu Điểm Của
Chương Trình Eb-5

 • Thời Gian Xét Duyệt Ngắn Nhất
 • Không Cần Người Bảo Lãnh
 • Chương Trình Đầu Tư Với Trung Tâm Khu Vực Đã Được Phê Chuẩn
 • Cuộc Sống Thường Trú
Turnpike 75th Anniversary

Điều Kiện Đối Với Các Nhà ĐẦU Tư

 • Hộ chiếu hợp lệ, bất kỳ quốc tịch nào
 • Không có tiền án hình sự
 • Nguồn tài chính hợp pháp
 • Thu nhập trên $200,000 USD trong 2 năm qua ($300,000 đối với một cặp vợ chồng) hoặc có tổng giá trị tàn sản hơn $1 triệu USD.

Hãy tham khảo ý kiến với các luật sư di trú để biết thêm thông tin chi tiết. Cập nhật trang web của Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ.

Cách Đăng Ký Đầu Tư

Điền Thông Tin Cá Nhân
Vào Bản Câu Hỏi

Cung Cấp Thẻ
Chứng Minh Nhân Dân

Nhân Viên Của Chúng Tôi
Sẽ Liên Lạc Với Quý Vị

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Tên *

Họ *

Email *

Số Điện Thoại

Địa Chỉ Liên Lạc

Quốc Gia *

Tin Nhắn

1845 Walnut Street, Suite 2500, Philadelphia PA 19103

help@thedvrc.com